2011 жылы қабылданған «Қазақтелеком» АҚ Директорлар кеңесінің шешімдері

ДК хаттамасының № және күні
Отырысқа қатысқан ДК мүшелері
Бекітілген сұрақтар
Дауыстарды бөлу
    иә    
қарсы
қалыс қалған
№1 07.02.2011ж. көзбе-көзВ.Н.Кучура 
К.Б.Есекеев 
А.Г.Сарсенов 
Н.Е. Акентьева 
Д.В.Ларионов 
Е.К. Окаев 
А.М. Нұриева 
С.Б.Саудабаев
1. 2010 жылға "Қазақтелеком" АҚ Директорлар кеңесі отырысының хаттамалық шешімін орындау туралы Қоғам Басқармасын тыңдау
8
0
0
2. 2010 жылғы жұмыс қорытындысы бойынша "Қазақтелеком" АҚ Басқарма мүшелерінің есебін тыңдау.
8
0
0
3. 2011 жылға аудиторлық ұйымның қызметтер төлемі мөлшерін белгілеу.
8
0
0
4. "Қазақтелеком" АҚ мүдделі мәмілені жасау туралы.
4
0
0
5. «НҰРСАТ» АҚ Директорлар кеңесі құрамына А.А.Нұрқатовты сайлау туралы .
8
0
0
6. "Қазақтелеком" АҚ Директорлар кеңесі Комитеттері есебін тыңдау.
8
0
0
7. Ішкі аудит қызметінің кейбір мәселелері туралы.
7
0

К.Б.Есекеев
№2 04.03.2011ж. сырттайА.Т.Кәрібжанов 
В.Н.Кучура 
К.Б.Есекеев 
А.Г.Сарсенов 
Н.Е. Акентьева 
Д.В.Ларионов 
Е.К. Окаев 
А.М. Нұриева 
С.Б.Саудабаев
1."Қазақтелеком" АҚ филиалы "Алыспен байланыс" Бірлестігі туралы Ереже қосымшасына өзгертулер енгізу туралы.
9
0
0
2. «Сигнум» ААҚ Бас директорын тағайындау туралы.
9
0
0
3. «Сигнум» ААҚ Жарғысына өзгертулер енгізу туралы.
9
0
0
4. "Қазақтелеком" АҚ Хатшылығы және Корпоративтік хатшыға 2010 жылдың 4 тоқсаны жұмысы нәтижесі бойынша және 2010 жылдың нәтижесі бойынша еңбекақы төлеу қаражатын үнемдеу есебінен сыйақы беру туралы. 4.1. 2010 жылғы 4 тоқсандағы жұмыс нәтижесі бойынша Корпоративтік хатшы және Хатшылыққа сыйақы беру туралы.
9
0
0
5. 2010 жылдың нәтижесі бойынша еңбекақы төлеу қаражатын үнемдеу есебінен сыйақы беру туралы
7
2
0
№3 15.03.2011 көзбе-көзВ.Н.Кучура 
К.Б.Есекеев 
А.Г.Сарсенов 
Н.Е. Акентьева 
Д.В.Ларионов 
Е.К. Окаев 
А.М. Нұриева 
С.Б.Саудабаев
1."Қазақтелеком" АҚ Директорлар кеңесінің алдындағы отырыстарының хаттамалық шешімдерін орындау туралы Қоғам Басқармасын тыңдау.
8
0
0
2.2011-2015 жылдарға "Қазақтелеком" АҚ Даму жоспарына түзетулерін бекіту туралы.
8
0
0
3. "Қазақтелеком" АҚ Даму жоспарын әзірлеу, келісімдеу, түзету, орындау және орындалуына мониторинг жүргізу ережесін бекіту туралы.
8
0
0
4. 2011 жылға Ішкі аудит қызметі басшысы және "Қазақтелеком" АҚ басшы персоналының мақсатты мәнімен жеке шешуші қызмет көрсеткіштері картасын бекіту туралы.
8
0
0
5. "Қазақтелеком" АҚ Аутсорсингті пайдалану ережесін бекіту туралы.
8
0
0
6. «Сигнум» ААҚ кейбір мәселелері туралы.
8
0
0
7. "Қазақтелеком" АҚ Корпоративтік сату дирекциясының кейбір мәселелері туралы.
8
0
0
№4 18.04.2011ж. сырттайВ.Н.Кучура 
К.Б.Есекеев 
А.Г.Сарсенов 
Н.Е. Акентьева 
Д.В.Ларионов 
Е.К. Окаев 
С.Б.Саудабаев 
1. Қаржылық есептіліктің халықаралық стандартына (ҚЕХС) сәйкес дайындалған 2010 жылға "Қазақтелеком" АҚ аудит жүргізілген біріктірілген қаржылық есептілігін алдын ала бекіту туралы.
7
0
0
2. "Қазақтелеком" АҚ бір жай акциясы есебінен 2010 жылға дивиденттер мөлшері және 2010 жылға "Қазақтелеком" АҚ таза кірісін бөлу тәртібі туралы "Қазақтелеком" АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына ұсыныстар.
7
0
0
3. "Қазақтелеком" АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын шақыру туралы.
7
0
0
4. "Қазақтелеком" АҚ Директорлар кеңесінің хаттамалық шешімдерінің орындаулы туралы Қоғам Басқармасын тыңдау.
7
0
0
5. "Қазақтелеком" АҚ Корпоративтік есеп саясатын бекіту туралы.
7
0
0
6. 2011-2020 жылдарға корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік саласында "Қазақтелеком" АҚ Стратегиясын бекіту туралы.
7
0
0
4. "Қазақтелеком" АҚ мүдделі мәмілені жасау туралы.
4
0
0
№5 06.05.2011ж. сырттайА.Т.Кәрібжанов 
В.Н.Кучура 
К.Б.Есекеев 
А.Г.Сәрсенов 
Н.Е. Акентьева 
Д.В.Ларионов 
Е.К. Окаев 
А.М. Нұриева 
С.Б.Саудабаев
1. "Қазақтелеком" АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіне толықтырулар енгізу туралы.
9
0
0
2. "Қазақтелеком" АҚ филиалдар туралы Ережесіне өзгертулер енгізу туралы.
9
0
0
3. "Қазақтелеком" АҚ Тәжік Республикасындағы өкілдігін жабу туралы.
9
0
0
4. "Қазақтелеком" АҚ Корпоративтік кодексі принциптерін сақтау туралы есебін мақұлдау туралы.
9
0
0
5. 2011 жылға «ВОСТОКТЕЛЕКОМ» ЖШС аудиторлық ұйымы қызметтеріне төлем мөлшерін бекіту туралы.
9
0
0
6."Қазақтелеком" АҚ Корпоративтік хатшысы туралы Ережесіне толықтырулар енгізу туралы.
9
0
0
7. 2011 жылдың 1 тоқсанындағы жұмыс нәтижесі бойынша "Қазақтелеком" АҚ Корпоративтік хатшысы мен Хатшылығына сыйақы беру туралы.
9
0
0
№6 10.06.2011ж. көзбе-көз
А.Т.Кәрібжанов 
В.Н.Кучура 
К.Б.Есекеев 
А.Г.Сәрсенов 
Н.Е. Акентьева 
Д.В.Ларионов
Е.К. Окаев 
А.М. Нұриева 
С.Б.Саудабаев
1. "Қазақтелеком" АҚ Директорлар кеңесінің хаттамалық шешімдерін орындау туралы Қоғам Басқармасын тыңдау (Стратегиялық бастамаларды ендіру жоспары).
9
0
0
2. "Қазақтелеком" АҚ демеуші және/немесе қайырымдылық көмек көрсету саясатын бекіту туралы.
9
0
0
3. 2010 жылға "Қазақтелеком" АҚ еншілес ұйымдары жылдық қаржылық есептілігі туралы.
9
0
0
4. 2011-2015 жылдарға "Қазақтелеком" АҚ Даму жоспарына түзетулерді бекіту туралы.
9
0
0
5. "Қазақтелеком" АҚ аутсорсингті қабылдау ережесін бекіту туралы.
9
0
0
4. "Қазақтелеком" АҚ мүдделі мәмілені жасау туралы.
4
0
0
7. "Қазақтелеком" АҚ ішкі аудиттің кейбір мәселелері туралы.
9
0
0
№7 22.07.2011ж. көзбе-көзА.Т.Кәрібжанов 
В.Н.Кучура 
К.Б.Есекеев 
А.Г.Сәрсенов 
Н.Е. Акентьева 
Д.В.Ларионов 
С.Б.Саудабаев
1. "Қазақтелеком" АҚ Директорлар кеңесінің алдындағы хаттамалық шешімдерін орындау туралы Қоғам Басқармасын тыңдау.
7
0
0
2. 2011 жылға "Қазақтелеком" АҚ корпоративтік басқару жүйесін жетілдіру бойынша іс-шаралар жоспарын бекіту туралы.
7
0
0
3. "Нұрсат" АҚ біріктірілген қаржылық есептілігіне және "Алтел" АҚ қаржылық есептілігіне аудит жүргізу үшін 2011 жылға аудиторлық ұйым ретінде «Эрнст энд Янг» ЖШС белгілеу туралы.
7
0
0
4. «Кептер телеком» ЖШС "Ақпараттық технологиялар паркі" арнайы экономикалық аймағы аумағында қызметін жүзеге асыруға қатысу туралы.
7
0
0
№8 09.09.2011ж. сырттайА.Т.Кәрібжанов 
В.Н.Кучура 
К.Б.Есекеев 
А.Г.Сәрсенов
Н.Е. Акентьева 
Д.В.Ларионов 
Е.К. Окаев 
А.М. Нұриева 
С.Б.Саудабаев
1. "Қазақтелеком" АҚ тауарлар, қызметтер және жұмыстарды сатып алу ережесін бекіту туралы. Шешім қабылданған жоқ.
6
0

А.М.Нұриева 
Е.К. Окаев 
А.Г.Сәрсенов
2. "Қазақтелеком" АҚ стэйкхолдерлер картасын бекіту туралы.
8

Е.К.Окаев
0
3. "Электронды оқытуды дамыту" АҚҚ демеушілік көмек көрсету туралы.
9
0
0
4. "Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті органдарының ардагерлеріне" қайырымдылық көмек көрсету туралы.
8

В.Н.Кучура
0
7. 2011 жылдың 2 тоқсанындағы жұмыс нәтижесі бойынша "Қазақтелеком" АҚ Корпоративтік хатшысы мен Хатшылығына сыйақы беру туралы.
9
0
0
6. «ВОСТОКТЕЛЕКОМ» ЖШС CDMA 2000 (450мгц) стандарты телекоммуникация жабдықтары және құрастыру және "дайын күйінде өткізу" іске қосу-реттеу қызметтерін сатып алу туралы.
9
0
0
№9 16.09.2011ж.көзбе-көз

А.Т.Кәрібжанов 
В.Н.Кучура 
К.Б.Есекеев 
А.Г.Сәрсенов
Н.Е. Акентьева 
Д.В.Ларионов
Е.К. Окаев 
А.М. Нұриева

1. "Қазақтелеком" ААҚ GSM Қазақстан» ЖШС кейбір мәселелері туралы. 1) "Қазақтелеком" АҚ Директорлар кеңесі Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитеті және "Қазақтелеком" АҚ Басқармасының стратегиялық мәні мәселесі ретінде Telia Sonera AB компаниясы және "Қазақтелеком" АҚ арасында өзара ынтымақтастық Меморандумын жасау және шартын жүзеге асыру мәселелері шешімін мақұлдау туралы.
8
0
0
2. "Қазақтелеком" АҚ мүдделі мәміле жасау туралы - Telia Sonera AB компаниясы және "Қазақтелеком" АҚ арасында өзара ынтымақтастық Меморандумы.
4
0
0
№10 24.10.2011ж. СырттайА.Т.Кәрібжанов 
В.Н.Кучура 
К.Б.Есекеев 
А.Г.Сәрсенов 
Н.Е. Акентьева 
Д.В.Ларионов 
Е.К. Окаев 
А.М. Нұриева 
С.Б.Саудабаев
1. "Қазақтелеком" АҚ тауарлар, қызметтер және жұмыстарды сатып алу ережесін бекіту туралы.
9
0
0
2. «Қазақтелеком» АҚ FTTH (Fiber to the Home) желілері құрылысы" ірі стратегиялық жобасын жүзеге асыру туралы.Шешім қабылданған жоқ
3
0
6
Н.Е. Акентьева 
В.Н. Кучура 
Д.В. Ларионов
А.М.Нуұриева
Е.К.Окаев 
А.Г.Сәрсенов
3. "Қазақтелеком" АҚ мүдде дауын реттеу бойынша саясатын бекіту туралы.
9
0
0
4.2011-2020 жылдарға "Қазақтелеком" АҚ Корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік стратегиясын бекіту туралы. Шешім қабылданған жоқ.
4
0

Н.Е.Акентьева
Д.В.Ларионов 
А.М.Нұриева 
Е.К. Окаев 
А.Г.Сәрсенов
5. "Қазақтелеком" АҚ тіркеуші ретінде "Бағалы қағаздарды тіркеу жүйесі" АҚ таңдау туралы (акция, облигациялар)».
9
0
0
6. «АЛТЕЛ» АҚ Директорлар кеңесі мүшесі- тәуелсіз директорға сыйақы төлеу мөлшері мен шартын белгілеу туралы.
9
0
0
7. 2011-2013 жылдарға "Қазақтелеком" АҚ Ішкі аудит қызметін дамыту стратегиясын қарастыру.
9
0
0
8. "Қазақтелеком" АҚ Ішкі аудит қызметінің лауазымдық нұсқаулықтарын қарастыру: Басшы, Бас менеджер, Менеджер.
9
0
0
9. "Қазақтелеком" АҚ Ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің мансабын дамыту нұсқауы, Жеке даму жоспарының тұрпатты нысанын қарастыру.
9
0
0
10. "Қазақтелеком" АҚ ішкі аудиті сапасын арттыру және кепілдік беру бағдарламасын қарастыру.
9
0
0
7. 2011 жылдың 3 тоқсанындағы жұмыс нәтижесі бойынша "Қазақтелеком" АҚ Корпоративтік хатшысы мен Хатшылығына сыйақы беру туралы.
9
0
0
№11 07.11.2011ж. сырттайА.Т.Кәрібжанов 
В.Н.Кучура 
К.Б.Есекеев 
А.Г.Сәрсенов 
Н.Е. Акентьева 
Д.В.Ларионов 
Е.К. Окаев 
А.М.Нұриева 
С.Б.Саудабаев
1. "Қазақтелеком" АҚ Директорлар кеңесінің алдындағы хаттамалық шешімдерін орындау туралы Қоғам Басқармасын тыңдау.
9
0
0
2. «Қазақтелеком» АҚ FTTH (Fiber to the Home) желілері құрылысы" ірі стратегиялық жобасын жүзеге асыру туралы.
9
0
0
3. «НҰРСАТ» АҚ Бас директоры лауазымына К.Т.Шангереевты сайлауды келісімдеу туралы..
9
0
0
4. "Қазақтелеком" АҚ мүдделі мәміле жасау туралы – ОсОО «Online.kg» өтеусіз қызмет көрсету шарты .
4
0
0
5. "Қазақтан бокс федерациясы" ассоциациясы нысанында Заңды тұлғалар бірлестігіне мөлшері 20 000 000 (Жиырма миллион) теңге демеушілік көмек көрсету туралы.
9
0
0
6. 2011 жылы " Қазақстан Республикасы волейбол федерациясы" қоғамдық бірлестігіне мөлшері 50 000 000 (елу миллион) теңге демеушілік көмек көрсету туралы.
9
0
0
7. "Қазақстан Республикасы прокуратура органдары ардагерлері қоғамдық бірлестігі Республикалық одағы" заңды тұлғалар бірлестігіне оның жарғылық қызметін қолдау мақсатында мөлшері 5 000 000 (бес миллион) теңге демеушілік көмек көрсету.
9
0
0
8. "Қазақтелеком" АҚ Коммерциялық құпия туралы ережесіне 1 және 2 қосымшасына өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы.
9
0
0
9. "Қазақтелеком" АҚ филиалы Телекоммуникация желілерін басқару бас орталығын құру туралы.
9
0
0
10. «Кептер телеком» ЖШС орналасқан жерін және фирмалық атауын өзгерту туралы.
9
0
0
11. "Қазақтелеком" АҚ Ішкі аудит қызметінің кейбір мәселелері туралы.
9
0
0
№12 17.11.2011ж. сырттайА.Т.Кәрібжанов 
В.Н.Кучура 
К.Б.Есекеев 
А.Г.Сәрсенов 
Н.Е. Акентьева 
Д.В.Ларионов 
Е.К. Окаев 
А.М. Нұриева 
С.Б.Саудабаев
1. Ірі мәміле мәні болып табылатын мүлікті бағалаудың кейбір мәселелері туралы.
9
0
0
2. "Қазақтелеком" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы.
9
0
0
№13 02.12.2011ж.көзбе-көзА.Т.Кәрібжанов 
В.Н.Кучура 
К.Б.Есекеев 
А.Г.Сәрсенов 
Н.Е. Акентьева 
Д.В.Ларионов 
Е.К. Окаев 
А.М. Нұриева 
С.Б.Саудабаев
1. 2011-2015 жылдарға "Қазақтелеком" АҚ Даму жоспарына түзетулерді бекіту туралы.
9
0
0
2. "Қазақтелеком" ААҚ «GSM Казахстан" ЖШС кейбір мәселелері туралы: 1) «Қазақтелеком» АҚ және TeliaSonera AB арасындағы 2011 жылғы 21 қыркүйектегі өзара ынтымақтастық Меморандумын мақұлдау туралы;
9
0
0
2) Қоғаммен ірі мәміле жасау туралы.
9
0
0
3) Қоғам мүдделі мәміле жасау туралы.
4
0
0
3. "Қазақтелеком" АҚ Орталық аппараты қызметкерлерінің еңбекақысын төлеу схемасын бекіту туралы.
9
0
0
4. «АЛТЕЛ» АҚ Президенті лауазымына М.Т.Сауранбековты сайлауды келісімдеу туралы. .
9
0
0
5. «КТ Cloud Lab» ЖШС ( «Кептер телеком» ЖШС) жарғылық капиталын арттыру туралы .
9
0
0
11. "Қазақтелеком" АҚ Ішкі аудит қызметінің кейбір мәселелері туралы.
9
0
0
2. "Қазақтелеком" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы күн тәртібіне толықтырулар енгізу туралы.
9
0
0
№14 23.12.2011ж. сырттайА.Т.Кәрібжанов 
В.Н.Кучура 
К.Б.Есекеев 
А.Г.Сәрсенов 
Н.Е. Акентьева 
Д.В.Ларионов 
Е.К. Окаев 
А.М. Нұриева 
С.Б.Саудабаев
1. 2012 жылға "Қазақтелеком" АҚ Директорлар кеңесінің көзбе-көз отырыстарын өткізу бойынша жұмыстар жоспар-кестесін бекіту.
9
0
0
2. "Қазақтелеком" АҚ Ішкі аудит қызметінің кейбір мәселелері туралы. 1) Ішкі аудит мәселесі бойынша "Қазақтелеком" АҚ ішкі құжаттарына өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы.
9
0
0
2) 2012 жылға "Қазақтелеком" АҚ Ішкі аудит қызметінің Жылдық аудиторлық жоспарын бекіту туралы.
9
0
0
3) "Қазақтелеком" АҚ Ішкі аудит қызметі менеджерінің бос лауазымына Байтасов Тимурдың кандидатурасын бекіту туралы.
9
0
0
3. "Қазақтелеком" АҚ Корпоративтік хатшы лауазымын басшы қызметкерлерге (басшы персонал) жататын лауазымдық тізбесіне енгізу туралы.
9
0
0

Порталдағы қате туралы хабарлаңыз

Сәлеметсіз бе! Егер бірдеңе қанағаттандырмаған жағдайда, өтінеміз бізге табылған қате туралы хабарлаңыз, біз оны жақын арада жоюға тырысамыз
Қате скриншоты
Қате сипаттама
Қосымша сурет